Witamy

Nasza firma prowadzi działalność od 1988r. dysponuje wykwalifikowaną kadrą inżynieryjno-techniczną posiadającą wymagane uprawnienia oraz duże doświadczenie w wykonywaniu poniżej wymienionych robót. Zapewniamy wykonanie zleceń w ustalonym terminie, najwyższą jakość, przy zachowaniu reżimu technologicznego objętego w obowiązujących Instrukcjach i Normach Polskich

geodezja


Oferujemy usługi w zakresie:
  • wznowienie granic i podział nieruchomości
  • rozgraniczenia nieruchomości
  • dokumentacja do celów prawnych
  • regulacja stanów prawnych nieruchomości
  • numeryczne i analogowe mapy do celów projektowych
  • kompleksowa obsługa geodezyjna inwestycji
  • pomiary powykonawcze budynków oraz uzbrojenia terenu
  • pomiary inżynieryjne
  • inwentaryzacje architektoniczne obiektów budowlanych
  • geodezyjne obserwacje odkształceń konstrukcji budowlanych, maszyn oraz urządzeń technicznych

Ponadto realizujemy indywidualne i nietypowe zadania.