O firmie

Rys historyczny firmy.

Jeżeli przyjąć rok 1989 jako historyczną datę przełomu ustrojowego w naszym kraju to początek naszej firmy sięga czasów innej epoki. Datuje się on na sierpień 1988 kiedy to w Katowicach-Ochojcu przy ul. Żużlowej decyzję o założeniu firmy podjęło troje geodetów w osobach małżeństwa Jerzego i Cecylii Cichosz oraz ich przyjaciela i długoletniego współpracownika z branży Mariana Bigo. W tym czasie była to jedna z pierwszych prywatnych firm geodezyjnych w Katowicach działająca w warunkach raczkującej gospodarki rynkowej.

Oceniając z perspektywy czasu była to decyzja odważna, wszak cała trójka była długoletnimi, cenionymi pracownikami państwowych przedsiębiorstw geodezyjnych, często pełniąc odpowiedzialne i kierownicze funkcje w tych instytucjach. Podjęcie przez nich wyzwania rozpoczęcia działalności na własny rachunek w momencie osiągnięcia stabilizacji zawodowej i ugruntowanej pozycji w środowisku geodezyjnym zasługuje na uznanie i szacunek kolejnych pokoleń geodetów funkcjonujących i realizujących się w naszej firmie.

Jakie więc były początki?

Pierwotny skład osobowy szybko ulega uzupełnieniu. W 1992 roku firmę zasila młoda krew w osobach Anity Zachlod - córki państwa Cichosz oraz jej męża Adama Zachlod. To małżeństwo geodetów posiadające już kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w przypadku Anity w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta w Katowicach, a w przypadku Adama w dziale mierniczo-geologicznym kopalni ”Śląsk”. Firma zatem nabrała charakter typowo rodzinny z udziałem współwłaściciela Mariana Bigo. Trzeba tutaj powiedzieć, że wzajemne relacje z Marianem były wzorowe i to w dużej mierze jego postawa, zarówno jako partnera biznesowego jak i w stosunkach ogólno ludzkich, spowodowała że firma nabierała rozpędu i notowała nieustanny rozwój.

Początkowy okres działalności to prace w większości związane z regulacją stanów prawnych nieruchomości. Prywatyzacja przedsiębiorstw, komunalizacja mienia, podziały i rozgraniczenia to zagadnienia, które wymagały zaangażowania ze strony geodezji, a w naszej firmie stanowiły lwią część przyjmowanych zleceń. Oczywiście inne zagadnienia geodezyjne były również przez nas realizowane. Tyczenie obiektów kubaturowych i liniowych, pomiary powykonawcze, obsługa geodezyjna inwestycji stanowiły również przedmiot naszej działalności, jednak w głównej mierze na zasadzie jej uzupełnienia. Prawdziwy przełom w tej materii następuje w 1996 roku, kiedy nawiązujemy współpracę z geodetą Arkadiuszem Badura, kolegą Jerzego Cichosza z „Geoprojektu”, posiadającym ogromne doświadczenie w pracach realizacyjnych zdobyte szczególnie podczas realizacji i obsługi geodezyjnej obiektów przemysłowych. I właśnie we współudziale z panem Arkiem (współpraca trwa do dnia dzisiejszego) podjęliśmy się zadania geodezyjnej obsługi budowy Nowej Walcowni Bruzdowej w Hucie Baildon, bezpośrednio współpracując z Generalnym wykonawcą - austriacką firmą VOEST ALPINE. Przedsięwzięcie okazało się sukcesem gdyż przede wszystkim zaowocowało zdobyciem dużego doświadczenia podczas realizacji prac budowlano montażowych i na stałe wzbogaciło naszą ofertę wykonywanych prac geodezyjnych.

Później następuje okres pracy na wielu odcinkach w dziedzinie geodezji. Nawiązujemy współpracę z biurami projektowymi, świadczymy usługi na rzecz Urzędów Miasta, realizujemy zlecenia Spółdzielni Mieszkaniowych oraz miejskich instytucji branżowych, obsługujemy budowy deweloperskie i przemysłowe. Współpracując jednocześnie z dotychczasowymi i nowymi zleceniodawcami uczestniczymy we wszystkich geodezyjnych aspektach procesów inwestycyjnych. Jednocześnie w naszej działalności następuje okres wielkich zmian. W naszej firmie znajduje zatrudnienie wykształcona kadra inżynieryjno techniczna. To ona wnosi nowy powiew do firmy i wypełnia lukę po odejściu na emeryturę założycieli firmy. W sztafecie pokoleń pałeczkę przejmują Anita i Adam Zachlod i jako jej właściciele wspierani przez swoją kadrę zmieniają nie tylko strukturę, ale i oblicze firmy wychodząc naprzeciw zmieniającym się wymogom jakościowym i technologicznym. U nas niezmienną cenę znajduje wartość uczciwej pracy, szacunek dla klienta na każdym etapie współpracy oraz terminowość wykonywanych zadań. Inne zagadnienia naszej działalności ulegają nieustannym przeobrażeniom i w zależności od potrzeb modyfikacjom. Na wszelkie nowości jesteśmy otwarci i chętnie wdrażamy je w życie.

Dzisiaj historia pisze dalszy scenariusz. Istniejemy już 24 lata. Przetrwaliśmy zawirowania ustrojowe, funkcjonowaliśmy w różnych uwarunkowaniach ekonomicznych, wraz z postępem cywilizacyjnym i technologicznym zmienialiśmy niejednokrotnie nasze wyobrażenie o geodezji. Jesteśmy pewni, że dzisiaj mamy solidne fundamenty do kontynuacji naszej działalności w przyszłości. Jest tego jeszcze jeden zwiastun … córka Anity i Adama Zachlod - Anna Zachlod podejmuje w marcu br. pracę w naszej firmie. Jest już geodetą, właśnie obroniła pracę inżynierską na AGH w Krakowie na wydziale Geodezji. Czyżby następna zmiana pokoleń i szansa na kolejne 24 lata ? ...zobaczymy.

richard mille replica watch fake richard mille richard mille replica replica richard mille replica richard mille https://www.richardmillebuckle.com richardmillecarbon.com fake richard mille https://www.sexhublot.com/ fake hublot watches https://www.travelhublot.com hublot replica musichublot.com replicas hublot watches hublot replica www.healthhublot.com hublot big bang replica fake hublot replica rolex watches vacationwatches